Privacy Policy

Chúng tôi tại Góc Giáo viên (gocgiaovien.com) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư của bạn là quan trọng và chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân. Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua tài liệu hoặc gửi thông tin thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm việc xử lý đơn hàng, giao dịch thanh toán và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin về các sản phẩm, khuyến mãi hoặc tin tức liên quan đến trang web của chúng tôi.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL để đảm bảo an toàn trong quá trình truyền thông tin.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc nếu được yêu cầu bởi pháp luật.

  1. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

  1. Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn và được sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi.

  1. Sửa đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web Góc Giáo viên của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm an toàn và tin cậy.

Back to top button